Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?

Każdy człowiek ochrzczony ma swoją misję. Pan Bóg każdego z nas posyła z misją do innych, abyśmy się podzielili tym, czym nas obdarował. Taką misję ma również schola „Nutki z Wieczystej”. Naszą wdzięczność Bogu za życie i wiarę wyrażamy w naszym radosnym śpiewie na Jego chwałę. Już od lat jako schola włączamy się także w akcje, inicjowane przez Wydział Duszpasterstwa Misyjnego Archidiecezji Krakowskiej. W tym roku szkolnym inicjatyw było bardzo wiele, i w niektórych uczestniczyliśmy także w charakterze, który nam jako scholi najbardziej odpowiada, czyli poprzez śpiew.

22 października 2023 r. animowaliśmy w naszej parafii Mszę św. w niedzielę misyjną. Ubrani w barwach misyjnych, śpiewaliśmy pieśni w różnych językach, jednocząc się z wszystkimi braćmi na świecie, szczególnie z tymi najbardziej potrzebującymi.

Na prośbę Wydziału Duszpasterstwa Misyjnego, byliśmy odpowiedzialni za śpiew podczas Eucharystii na Synodzie Misyjnym Dzieci, zorganizowanym 28 października 2023 r. w Centrum Jana Pawła II i w Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Łagiewnikach. Naszym przygotowaniem do Synodu była formacja „Słucham serca”, jak też lektura czasopism misyjnych, przybliżających nie tylko życie misjonarzy, ale i kultury, z którymi się spotykają. Nasza schola uzyskała pierwsze miejsce podczas misyjnego Kahoota, a nasze „Nutki” zajęły pierwsze trzy miejsca oraz wyróżnienia za wypełnione karnety, odzwierciedlające naszą drogę formacji.

6 stycznia br., jak co roku, jako kolędnicy misyjni wyruszyliśmy do tych Rodzin, które nas zaprosiły. Mogliśmy się dzielić naszą radością z Bożego Narodzenia, śpiewając kolędy także w języku, którym posługują się dzieci z Kolumbii, do której wysłane zostały w tym roku zebrane przez nas ofiary. Dziękujemy tym, którzy otwarli nam swe domy i serca, dając nam odczuć, jak Jezus czyni nas jedną rodziną. Dziękujemy też naszym niezawodnym Rodzicom, którzy owego deszczowego popołudnia wozili nas w odleglejsze miejsca samochodami.

Wyróżnieniem było dla nas zaproszenie, byśmy 20 stycznia br. zaśpiewali na Eucharystii w kaplicy Kurii Krakowskiej, celebrowanej przez ks. bpa Jana Zająca dla rodzin i przyjaciół misjonarzy z naszej diecezji. W miejscu, w którym tyle godzin spędził na modlitwie kardynał Wojtyła, prosiliśmy za naszych misjonarzy i powierzonych im ludzi, aby cały świat mógł rozpoznać Emmanuela – Boga z nami. Po Eucharystii śpiewaliśmy także podczas spotkania opłatkowego, na którym mogliśmy też posłuchać niektórych misjonarzy z Krakowa.

Tydzień później, 27 stycznia br., uczestniczyliśmy w zjeździe kolędników misyjnych naszej Archidiecezji. Tym razem przygotowywaliśmy się do Kahoota przez lekturę okolicznościowego numeru czasopisma „W trosce o misje”, zawierającego świadectwa kilkudziesięciu misjonarzy z naszej archidiecezji. I tym razem udało nam się zająć pierwsze miejsce. Jako nagrodę przywieźliśmy do parafii bębenek, na którym dopiero musimy się nauczyć grać.

W międzyczasie nasza schola, stanowiąca trzon zespołu muzycznego Arkadia z SP 114, podczas tygodnia Patrona (Arkadego Fiedlera) śpiewała w rdzennych i aktualnych językach Ameryk, rozszerzając serca na inne narody i ich trudne często historie. Jako Arkadia uczestniczyliśmy też w kolędowaniu w SP 114, a jako „Nutki z Wieczystej” w parafialnym koncercie kolęd, dzieląc się bogactwem, odkrytym przez nas w kolędach, którymi każdy naród nieco inaczej chwali Boga.

Wdzięczni za intensywną, ale piękną drogę tego półrocza, która nas bardzo zintegrowała, wierzymy, że Pan Bóg będzie nas dalej prowadził w naszej misji, odkrywanej każdego dnia indywidualnie i razem.

s. Sylwia Kaczmarek