Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?

Asystent kościelny:
o. Andrzej Pilch SP


Parafialny Oddział Akcji Katolickiej 

Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem katolików świeckich, którzy w zorganizowanej formie najściślej współpracują z hierarchią kościelną w realizacji głównego celu, jakim jest uświęcenie jej członków i misja ewangelizacyjna.

Członkiem zwyczajnym Akcji Katolickiej może zostać katolik świecki, który ukończył 18 rok życia. Podstawowym miejscem Akcji Katolickiej jest parafia.

W lutym 1999 roku został powołany przez J.Em. ks. kard. Franciszka Macharskiego Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii Matki Bożej Ostrobramskiej w Krakowie, w skład którego weszło 36 członków zwyczajnych. Zgodnie ze Statutem Akcji Katolickiej w Polsce wybrano Zarząd i Komisje Rewizyjną, a ks. kard. Franciszek Macharski mianował prezesa, którym została Zofia Gatkowska. Kadencyjność trwa 3 lata.

Obecnie nasz Oddział Akcji Katolickiej rozpoczął czwartą kadencję swojej działalności, a J. Em. ks. kard. Stanisław Dziwisz mianował 26.03.2008r. Zofię Gatkowską na prezesa na kolejne 3 lata.

Na Walnym Zebraniu dokonano wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Skład Zarządu:

Zofia Gatkowska –prezes;
Zbigniew Gicala – wiceprezes;
Jacek Wojs- sekretarz;
Maria Czyszczoń – skarbnik;
Zdzisław Adamczyk – członek;
Włodzimierz Mik – członek. 

Komisja Rewizyjna:

Anna Bialik;
Gniewomir Kuczyński –Rokosz;
Michał Leśniak.  

Nad formacją duchową i działaniami Akcji Katolickiej czuwa ks. asystent kościelny mianowany przez ks. kardynała. Takim opiekunem duchowym od początku do czerwca 2007 roku był poprzedni proboszcz ks. Józef Jacek Raczek, następnie kolejny proboszcz o. Andrzej Tupek, a obecnie o. Andrzej Pilch, Rektor Wspólnoty zakonnej.

Członkowie naszego Oddziału Akcji Katolickiej podejmowali bardzo wiele inicjatyw i zadań, m.in.: 

- comiesięczne konferencje dla parafian, na których były podejmowane różne tematy;

- organizowanie co roku kwesty w ramach obchodu Dnia Papieskiego, na Fundusz Stypendialny Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, który przeznaczony jest dla uzdolnionej młodzieży wywodzącej się z małych, ubogich środowisk;

- zorganizowanie kilku koncertów dla parafian;

- prowadzenie wspólnie z kapłanem nabożeństwa do Niepokalanego Serca Maryi wg drugiej tajemnicy fatimskiej przed Najświętszym Sakramentem w pierwszą sobotę miesiąca;

- organizowanie każdego roku pielgrzymki na Jasną Górę, a co pewien czas do innych miejsc;

- kolportaż książek o tematyce religijnej;

- przygotowywanie ołtarzy na Boże Ciało;

- organizowanie spotkań opłatkowych;

- pomoc w rozliczeniu podatku rocznego (PIT);

- uruchomienie punktu porad prawnych.

Każdego roku Walne Zebranie przyjmuje sprawozdanie za miniony rok oraz kierunki działania na bieżący rok.

Nasze zebrania odbywają się raz w miesiącu (oprócz VII i VIII) na ogół w trzeci poniedziałek i zawsze są ogłaszane w ogłoszeniach niedzielnych i na tablicy przy wejściu do kościoła.

Gorąco zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w naszych spotkaniach i zaangażowanie się w działania na rzecz naszej parafii.