Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?

KIM JESTEŚMY?

Pijar to...

• kapłan albo brat zakonny
• ktoś, kto pragnie żyć radami ewangelicznymi
• osoba, która kocha dzieci i młodzież tak, że gotowa jest dla nich poświęcić całe swoje życie 

Hasło Zakonu Szkół Pobożnych (pijarów) brzmi: Pietas et Litterae (Pobożność i Nauka)

Pełna nazwa zakonu: Zakon Kleryków Regularnych Ubogich Matki Bożej Szkół Pobożnych

Nazwa skrócona: Zakon Szkół Pobożnych

Nazwa popularna: Pijarzy (od słowa piae = pobożny wywądzącego się z łacińskiej nazwy Scholae Piae, co oznacza: Szkoły Pobożne)

Patronka: Matka Boża Szkół Pobożnych

Patronka posłannictwa: Matka Boża Dobrych Nauk

Założyciel: św. Józef Kalasancjusz

CO TO JEST CHARYZMAT ZAKONNY? 

Charyzmatem zakonnym nazywamy to, co sprawia, że dany zakon jest sobą, a nie innym zakonem. A zatem.

JESTEŚMY ZAKONEM

Nasza pełna nazwa brzmi: Zakon Kleryków Regularnych Ubogich Matki Bożej Szkół Pobożnych.

Kleryków – ponieważ jesteśmy przeważnie (choć nie wyłącznie) kapłanami i jako kapłani-zakonnicy mamy być wychowawcami.
Regularnych – ponieważ nasz sposób życia Ewangelią jest opisany w Konstytucjach i Regułach Zakonu.
Ubogich – ponieważ jesteśmy posłani do ubogich i przez ubogie życie uczymy się pokory i innych zalet niezbędnych do bycia dobrym wychowawcą chrześcijańskim.
Matki Bożej – ponieważ od samego początku czcimy w Zakonie Maryję jako patronkę i wzór wychowawcy.
Szkół Pobożnych – ponieważ w szkole Kalasancjusza uczniowie mają się nauczyć pobożności, czyli spełniania swoich obowiązków wobec Boga, wobec rodziców i wobec Ojczyzny. 

O CHARAKTERZE APOSTOLSKIM

Nasz Zakon ma charakter czynny to znaczy, że jego głównym celem jest nauczanie i wychowywanie dzieci i młodzieży. Jednak, aby móc nauczać innych Prawdy, musimy ją najpierw poznać przez kontemplację. Dlatego św. Józef Kalasancjusz zamierzył pijarski styl życia jako mieszany: kontemplacyjno-apostolski.

ZOSTALIŚMY POWOŁANI PRZEZ PANA

Każdy zakon pragnie naśladować Jezusa, a w szczególności jakąś wybraną cechę Zbawiciela. My wpatrujemy się w postać Chrystusa, który przygarnia i błogosławi dzieci (Ewangelia wg św. Marka 10, 13-16). Poprzez wszystko, co robimy, starajamy się przyprowadzić je do Pana.

ABY PO ZŁOŻENIU ŚLUBÓW ZAKONNYCH 

Ślubujemy: czystość, ubóstwo i posłuszeństwo i według tegoż posłuszeństwa szczególną troskę o wychowanie dzieci i młodzieży.

ŻYĆ WE WSPÓLNOCIE

Wspólnota pijarska, która ma być wspólnotą wychowawczą, obejmuje oprócz zakonników, współpracowników świeckich, dzieci i młodzież, z którymi pracujemy lub pracowaliśmy a także ich rodziców.

I POŚWIĘCIĆ SIĘ EWANGELIZOWANIU DZIECI I MŁODZIEŻY

• Jako współpracownicy Prawdy, pragniemy wychować ludzi,
• którzy kochają prawdę i wytrwale jej szukają,
• którzy są szczerymi, gorliwymi i mądrymi chrześcijanami,
• którzy starają się budować świat bardziej ludzki i żyją wyznawaną wiarą,
• którzy zdobywają prawdziwą wolność i dostępują pełni szczęścia czyli zbawienia.
• Jesteśmy posłani przede wszystkim do najmłodszych, do ubogich i do zaniedbanych (materialnie, moralnie, umysłowo, kulturalnie.)
• Poprzez nauczanie i wychowanie staramy się kształtować człowieka we wszystkich jego wymiarach a przez służyć Kościołowi i całej rodzinie ludzkiej.
• Spełniamy nasze posłannictwo
• przede wszystkim poprzez prowadzenie szkół wszystkich stopni [zobacz: szkoły] i poprzez katechizację,
• a także przez działalność w parafiach [zobacz: adresy placówek] i na misjach,
• poprzez formację nauczycieli, rodziców i katechistów,
• poprzez wydawnictwa, prowadzenie ośrodków rekolekcyjnych [zobacz: Łapsze], centrów młodzieżowych i świetlic,
• poprzez opiekę nad dziećmi ulicy,
• poprzez prowadzenie ruchów młodzieżowych, dzieł społecznych i wszystkiego, co służy naszemu charyzmatowi.

SKĄD SIĘ WZIĄŁ NASZ CHARYZMAT?

JEST TO DAR DUCHA ŚWIĘTEGO UDZIELONY WE WSPÓLNOCIE KOŚCIOŁA 

Duch Święty długo przygotowywał Kalasancjusza [zobacz: życiorys Kalasancjusza] do jego dzieła, obdarzając go odpowiednimi zaletami i stwarzając mu okazję do zdobycia pożytecznych doświadczeń. Nasz Założyciel odkrył swój charyzmat w ciągu około 25 lat, które upłynęły od czasu jego spotkania ze szkółką parafialną przy kościele św. Doroty do momentu oficjalnego zatwierdzenia Zakonu przez Ojca świętego. 

CHARYZMAT KALASANTYŃSKI DZIŚ 

To znaczy po Soborze Watykańskim II, jest odczytywany i rozumiany w nowy sposób. W szczególności pijarzy odkrywają, że wiele osób świeckich, oddanych wychowaniu, otrzymuje ten sam charyzmat św. Józefa Kalasancjusza, którym do tej pory żyli tylko zakonnicy.

Źródłami polskojęzycznymi do poznania charyzmatu pijarskiego są:

• "Konstytucje i Reguły Zakonu Szkół Pobożnych" oraz
• Dokument XLIV Kapituły Generalnej Zakonu pt. "Charyzmat pijarski dzisiaj"

Polska Prowincja Zakonu Pijarów