Pobierz nowy numer
"Głosu Ostrej Bramy"...

Plan
wizyty duszpasterskiej

Program
Szczegółowe informacje

Program
Wizytacji Kanonicznej


2 Niedziela Zwykła

Nasza parafia organizuje zimowisko dla dzieci w dniach 12-17 lutego w miejscowości Łapsze Niżne na Spiszu.


Zobacz więcej...

Święto Chrztu Pańskiego

Jak to jest od lat w zwyczaju naszej parafii, w czasie kolędy księża nie zbierają ofiar pieniężnych. Prosimy natomiast o składanie ofiar na potrzeby parafii w kopertach na tacę w niedziele.


Zobacz więcej...

Święto Świętej Rodziny: Jezusa, Maryi i Józefa

W sobotę przypada Uroczystość Objawienia Pańskiego – Trzech Króli. Porządek Mszy Świętych - jak w niedziele. W tym dniu mamy obowiązek uczestniczenia we Mszy Św. Dawnym zwyczajem błogosławić będziemy kredę...


Zobacz więcej...

Uroczystość Bożego Narodzenia

Życzymy świąt wypełnionych pokojem serca i radością z narodzenia Jezusa, abyście w Waszych domach i w życiu rodzinnym potrafili tworzyć atmosferę wiary, nadziei i miłości.


Zobacz więcej...
01234