Ta strona używa plików cookies.
Polityka Prywatności    Jak wyłączyć cookies?

Parafialny Oddział Akcji Katolickiej 

Akcja Katolicka jest stowarzyszeniem katolików świeckich, którzy w zorganizowanej formie najściślej współpracują z hierarchią kościelną w realizacji głównego celu, jakim jest uświęcenie jej członków i misja ewangelizacyjna.

Członkiem zwyczajnym Akcji Katolickiej może zostać katolik świecki, który ukończył 18 rok życia. Podstawowym miejscem Akcji Katolickiej jest parafia.

W lutym 1999 roku został powołany przez J.Em. ks. kard. Franciszka Macharskiego Parafialny Oddział Akcji Katolickiej przy Parafii Matki Bożej Ostrobramskiej w Krakowie, w skład którego weszło 36 członków zwyczajnych. Zgodnie ze Statutem Akcji Katolickiej w Polsce wybrano Zarząd i Komisje Rewizyjną, a ks. kard. Franciszek Macharski mianował prezesa, którym została Zofia Gatkowska. Kadencyjność trwa 3 lata.

Obecnie nasz Oddział Akcji Katolickiej rozpoczął czwartą kadencję swojej działalności, a J. Em. ks. kard. Stanisław Dziwisz mianował 26.03.2008r. Zofię Gatkowską na prezesa na kolejne 3 lata.

Na Walnym Zebraniu dokonano wyboru Zarządu i Komisji Rewizyjnej.

Skład Zarządu:

Zofia Gatkowska –prezes;
Zbigniew Gicala – wiceprezes;
Jacek Wojs- sekretarz;
Maria Czyszczoń – skarbnik;
Zdzisław Adamczyk – członek;
Włodzimierz Mik – członek. 

Komisja Rewizyjna:

Anna Bialik;
Gniewomir Kuczyński –Rokosz;
Michał Leśniak.  

Nad formacją duchową i działaniami Akcji Katolickiej czuwa ks. asystent kościelny mianowany przez ks. kardynała. Takim opiekunem duchowym od początku do czerwca 2007 roku był poprzedni proboszcz ks. Józef Jacek Raczek, a obecnie o. Andrzej Tupek. 

Członkowie naszego Oddziału Akcji Katolickiej podejmowali bardzo wiele inicjatyw i zadań, m.in.: 

- comiesięczne konferencje dla parafian, na których były podejmowane różne tematy;

- organizowanie co roku kwesty w ramach obchodu Dnia Papieskiego, na Fundusz Stypendialny Fundacji „Dzieło Nowego Tysiąclecia”, który przeznaczony jest dla uzdolnionej młodzieży wywodzącej się z małych, ubogich środowisk;

- zorganizowanie kilku koncertów dla parafian;

- prowadzenie wspólnie z kapłanem nabożeństwa do Niepokalanego Serca Maryi wg drugiej tajemnicy fatimskiej przed Najświętszym Sakramentem w pierwszą sobotę miesiąca;

- organizowanie każdego roku pielgrzymki na Jasną Górę, a co pewien czas do innych miejsc;

- kolportaż książek o tematyce religijnej;

- przygotowywanie ołtarzy na Boże Ciało;

- organizowanie spotkań opłatkowych;

- pomoc w rozliczeniu podatku rocznego (PIT);

- uruchomienie punktu porad prawnych.

Każdego roku Walne Zebranie przyjmuje sprawozdanie za miniony rok oraz kierunki działania na bieżący rok.

Nasze zebrania odbywają się raz w miesiącu (oprócz VII i VIII) na ogół w trzeci poniedziałek i zawsze są ogłaszane w ogłoszeniach niedzielnych i na tablicy przy wejściu do kościoła.

Gorąco zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w naszych spotkaniach i zaangażowanie się w działania na rzecz naszej parafii.