Program wizytacji
parafii Matki Bożej Ostrobramskiej

SOBOTA – 2 grudnia 2017

16.00 - Spotkanie z członkami grup: Odnowy w Duchu Świętym
17.00 - Charytatywnej, Wolontariatu i Akcji Katolickiej
18.00 - Uroczyste przywitanie Księdza Biskupa i Eucharystia z udziałem parafian i wszystkich grup parafialnych
19.15 - Spotkanie z Parafialną Radą Duszpasterską
19.45 - Spotkanie ze Wspólnotą Sióstr Loyola
20.30 - Kolacja ze Wspólnotą Zakonną

NIEDZIELA – 3 grudnia 2017

Msze Święte z błogosławieństwem małżonków i osób samotnych
6.30
8.00
9.30
11.00 z udziałem dzieci (błogosławieństwo dzieci)
12.30

15.00 - Koronka do Bożego Miłosierdzia w intencji zmarłych parafian
15.30 - 16.30 Wizyta u chorych i u rodzin
17.00 - Spotkanie z rodzinami „Domowego Kościoła”

18.00
19.15 akademicka
20.30 - Spotkanie z grupami: „Wieczysta Młodzież”, Duszpasterstwem Akademickim i Duszpasterstwem Akademickim +

PONIEDZIAŁEK – 4 grudnia 2017

Do południa – wizyta w szkołach:
8.00 - Szkoła Sióstr Pijarek
9.30 - Szkoła Podstawowa nr 114
11.00 - Zespół Szkół nr 1
12.30 - Wizyta we Wspólnocie Sióstr Serafitek i w Przedszkolu Sióstr
13.00 - Obiad u Sióstr

Po południu - spotkania
16.00 - Spotkanie z grupami:
Straż Honorowa Najświętszego Serca Pana Jezusa, Żywy Różaniec, „Różaniec Papieski”, Koło Przyjaciół Radia Maryja, Grupa Modlitwy w Obronie Życia, Klub Seniora
16.30 - Wizyta w Centrum Kultury Calasanz i w Klubie Sportowym

18.00 - Msza Święta z udziałem całej Służby Liturgicznej

18.45 - Spotkanie ze Służbą Liturgiczną, Szafarzami, Scholą i Chórem
19.15 - Kolacja i spotkanie z katechetami świeckimi

WTOREK – 5 grudnia 2017

Do południa – wizyta w szkołach:
8.45 - Gimnazjum nr 11 i Liceum nr XXIII
10.00 - Zespół Szkół Inżynierii Środowiska i Melioracji
11.30 - Centrum Autyzmu
13.00 - Obiad

Po południu - spotkania
15.15 - Odwiedziny DPS- u i Ośrodka dla Dzieci Głęboko Upośledzonych
17.00 - Spotkanie z grupami:
Grupa Medytacyjna, Kręgi Biblijne, Krąg Przyjaciół Misji

18.00 - Msza Święta w intencji zmarłych parafian i kapłanów (z kapłanami z dekanatu) i zakończenie wizytacji