1. Dzisiaj, w Uroczystość Wszystkich Świętych, Msze święte w naszym kościele odprawiane są jak w każdą niedzielę. Na godz. 17.00 zapraszamy do kościoła na nieszpory i nabożeństwo za zmarłych.

2. Jutro Dzień Zaduszny. To dzień, w którym naszą modlitwą otaczamy wszystkich zmarłych. Msze Święte w naszym kościele zostaną odprawione do południa o godz. 6.30, 8.00, 9.30 oraz po południu o godz. 16.30, 18.00, 19.15.

3. Dzień dzisiejszy, Dzień Zaduszny oraz kolejne dni tygodnia są okazją do uzyskania odpustów, jakich Kościół udziela wiernym.
Odpust jest darowaniem kary za grzechy, które zostały już odpuszczone, ale skutki tych grzechów nie zostały jeszcze wystarczająco odpokutowane. Tą pokutą dla tych, którzy umarli jest czyściec. Odpusty ofiarowane za zmarłych, którzy być może odbywają pokutę czyśćca, pomagają zatem tym zmarłym, aby zostali uwolnieni od kar, które muszą cierpieć.
• Wierni, którzy nawiedzą kościół lub kaplicę publiczną dziś i jutro, mogą dostąpić odpustu zupełnego, który może być ofiarowany tylko za zmarłych. Można uzyskać ten odpust tylko jeden raz w ciągu dnia. W czasie nawiedzenia świątyni należy odmówić Ojcze nasz i Wierzę w Boga oraz trzeba wypełnić inne warunki jak: Spowiedź sakramentalna, Komunia Święta, i modlitwa według intencji Ojca Świętego.
• Wierni, którzy pobożnie nawiedzą cmentarz i pomodlą się za zmarłych, także zyskują odpust, który może być ofiarowany za dusze w czyśćcu cierpiące.

4. Kartki na listopadowe lub roczne wypominki za zmarłych są jeszcze do zabrania ze stolika z tyłu kościoła. Kartki z wypisanymi imionami zmarłych przynosić można do zakrystii lub składać na tacę.

5. Miesiąc listopad jest czasem szczególnej modlitwy za naszych zmarłych. W ich intencji przez cały miesiąc codziennie o godz. 17.15 odmawiać będziemy różaniec z wypominkami. Również przez cały rok modlimy się za zmarłych w każdą niedzielę przed Mszą Świętą o godz. 8.00.